Welkom

De Heere Jezus Christus is voor God de Vader het Middelpunt van alles.

Gods blijdschap, gerechtigheid en genade vindt Zijn vervulling in Christus. Zijn Zoon. Dit alles is vanuit God bekeken. Daar begint het ook voor ons. De vereenzelviging van ons mensen met Christus (met hem gekruisigd, gestorven, begraven én weer opgestaan) maakt dat onze identiteit, ons bestaansrecht volledig gebaseerd is op de persoon van Christus.

Daarmee gaat het niet meer om ons. Door Christus zijn we verlost van onszelf. Zo heeft God het bedoeld. Zo kan Hij nu naar ons kijken. Persoonlijk en voor de gemeente. Veel gemeenten zijn zoekende naar hun bestaansrecht. Zij verliezen uit het oog dat zij vanuit het perspectief van de Vader naar de Heere Jezus mogen kijken en daarmee naar de gemeente. Te vaak wordt het menselijk perspectief leidend gemaakt. Wij kennen daar geen goede voorbeelden van. We mogen gemeenten ondersteunen om invulling te geven aan hun identiteit in Christus vanuit het perspectief van God de Vader en zo de heerlijkheid van Christus in deze wereld weerspiegelen.